Spoed

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij een niet levensbedreigende, maar wel ernstige situatie op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur:
In geval van spoed heeft u direct zorg nodig omdat wachten onverantwoord is. Belt u in dat geval het praktijknummer (0546-434058) en kiest u in het keuzemenu optie 1.
Gebruik bovenstaande optie alleen als er sprake is van een ernstige situatie. Anders blokkeert u misschien de lijn voor een andere patiënt.

Avond, nacht en weekend
Na 17.00 uur en in het weekend belt u voor spoedgevallen de Centrale Huisartsenpost Almelo, tel.  (088) 588 05 88.