Telefoonnummer:
0546434058
Telefoonnummer: 0546434058

Uitslag patientenenquete 2015

In het voorjaar van 2015 hebben wij eenpatiëntenenquête gehouden, waarbij een aantal van onze patiënten via een schriftelijke vragenlijst hun mening konden geven over de praktijk en de huisartsen.

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste  bevindingen op een aantal onderdelen en de maatregelen die wij hebben genomen ter verbetering.

Gebouw en wachtkamer

 • Men is erg tevreden over de hygiëne, het licht en het klimaat.

 • Men is minder tevreden over de speelgelegenheid en de hoeveelheid leesmateriaal: In het verleden is er meer speelgoed geweest, maar het losse speelgoed verdwijnt door de open structuur van de praktijk naar elders, daarom is bewust gekozen voor een vast speeltoestel. In plaats daarvan zal er naast het aanvullen van het volwassen leesmateriaal ook wat kinderlectuur worden neergelegd.

  • De praktijk heeft inmiddels een leesmap waardoor de bladen maandelijks worden vervangen.

 • 50 % van de patiënten geeft aan dat men in de wachtkamer kan horen wat er aan de balie besproken wordt, maar 0% vangt vertrouwelijke informatie op. Daarom geen reden tot actie.


Wachttijd en bereikbaarheid

 • De gemiddelde wachttijd aan de telefoon werd geschat op 5 minuten. Dit is iets boven het landelijk gemiddelde. De pieken liggen vaak in de ochtend en aan het begin van de middag.

 • Er zijn een aantal acties genomen, maar piekmomenten zijn niet te voorkomen.

  • De assistentes hebben een triagecursus gevolgd om effectiever door te kunnen vragen aan de telefoon.

  • De bezetting van doktersassistentes is uitgebreid. Vrijwel elke ochtend zijn er nu twee assistentes voor telefoon en balie.

  • De eerste dagen na de zomervakantie worden er extra spreekuren gedraaid door de artsen.

 • Patiënten zijn tevreden over de gewenste hulp bij spoed overdag.

 • Minder tevreden was men over de dienstregeling bij afwezigheid van de huisartsen.

  • De praktijk is vanaf 2017 lid van een andere waarneemgroep, waardoor patiënten altijd terecht kunnen bij de andere huisartsen in het Medisch Centrum van Gogh, of het dichtbij gelegen Medisch Centrum Almelo aan de Zilvermeeuw naast het ziekenhuis.

 

Spreekuurorganisatie

 • Men is erg tevreden over de spreekuurtijden en dat men op een geschikt moment terecht kan.  Ook de mogelijkheid van een langer consult wordt gewaardeerd.

 • Ook is iedere ondervraagde tevreden dat men altijd dezelfde huisarts(en) ziet.

 • De assistente wordt niet als een belemmering gezien voor het maken van een afspraak.

 • Minder tevreden is men over de telefonische bereikbaarheid van de huisartsen. Er is altijd de mogelijkheid van een terugbelafspraak door de huisarts, maar waar mogelijk worden de uitslagen en dergelijke door de assistente overgebracht in het kader van taakdelegatie.

  •  De mogelijkheden van een telefonisch contact zijn op de website vermeld.

 

Algemene punten

 • Men is zeer tevreden over de voorbereiding op een bezoek aan het ziekenhuis of de specialist.

 • Ook de behulpzaamheid van de medewerkers in de praktijk stemt tot tevredenheid.

 • Iets minder tevreden is men over de wachttijd in de wachtkamer.

  • Assistentes proberen waar nodig en waar mogelijk door goed uitvragen dubbele afspraken in te plannen om uitloop te voorkomen.

  • Er is een wachtkamerinformatiesysteem aangebracht om de wachttijd zo aangenaam mogelijk te maken.

Preventie

 • Een kwart van de mensen vindt dat de praktijk meer aandacht aan preventie dient te besteden.

  • Dit is in tegenspraak met de ervaring dat de helft van de mensen met een risico op hart- en vaatziekten de oproepen voor het CVRM-spreekuur negeert en ook veel patiënten  leefstijladviezen door de praktijk negeren.

 

Klachten

 • Meer mensen dan landelijk gemiddeld weten waar ze met hun klachten terecht kunnen.

  • Wij hebben de informatie over de klachtenafhandeling en de nieuwe klachtenwet die in 2017 is ingegaan duidelijk op onze website vermeld.

 

Conclusie

Gelukkig zijn de patiënten over het algemeen meer dan gemiddeld tevreden over onze praktijk.

We staan open voor verbetervoorstellen en willen graag van onze fouten en tekortkomingen leren en ons verder verbeteren.

Vanaf het voorjaar 2016 zijn wij NHG geaccrediteerd. Jaarlijks vindt een hercontrole plaats.

Medio 2018 zal een nieuwe patientenenquete worden gehouden.

Contact

Telefoon 0546-434058
 

Huisartsenpraktijk Arninkhof & Roelink

Titus Brandsmahof 1
7606 SB Almelo
Telefoon:
0546-434058
Fax:
0546-539747
:
Routebeschrijving >

Keurmerk NHG

NPA logo

Onze praktijk is NHG geaccrediteerd.

handig